Zaznacz stronę

KONSULTACJE SPOŁECZNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

12-10-2017 | Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie od dnia 18 października 2017 r.

Uwaga organizacje pozarządowe!

Od dnia 18 października 2017 r. Burmistrz Miasta Redy zaprasza do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

PROJEKT
Projekt w/w uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Redzie, na stronie internetowej www.reda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Uwagi dotyczące projektu ww. uchwały należy wysyłać na adres: alicja.bartkowska@reda.pl do dnia 23 października 2017 r. do godziny 15.30. FORMULARZ KONSULTACYJNY

Osoba upoważniona do kontaktu – Alicja Bartkowska Referat Oświaty i Spraw Społecznych tel. 58 738-60-81.

Skip to content