Zaznacz stronę

Informujemy o kontynuacji konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie nowego dworca kolejowego – II etapu

04-12-2017 | Aktualności

 

UWAGA! Lokalizacja i funkcjonowanie obecnego dworca nie zmieni się!

 

Zapraszamy Państwa do kontynuacji udziału w konsultacjach społecznych projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla rejonu nowego dworca w Redzie (Uchwała Nr XXIII/232/2016 Rady Miejskiej w  Redzie z dnia 19 października 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie nowego dworca kolejowego).

Konsultacje II etapu przeprowadzone będą w formie spotkania otwartego z mieszkańcami miasta zorganizowanego w dniu 12 grudnia 2017 roku jako debata oraz w formie mapy interaktywnej, dostępnej na stronie ww.miasto.reda.pl, http://reda.e-mapa.net/

Spotkanie  otwarte odbędzie się we wtorek, 12 grudnia 2017 roku o godz. 17:00
w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gniewowskiej 33 w Redzie.

Dotychczas funkcjonująca mapa Redy została w ramach konsultacji wzbogacona
o interaktywny moduł umożliwiający:

  • prezentację terenów objętych przystąpieniem do sporządzenia miejscowych planów,
  • składanie wniosków na etapie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uwag na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

Mapa interaktywna dostępna jest na portalu mapowym pod adresem
http://reda.e-mapa.net/ oraz poprzez link do portalu funkcjonujący bezpośrednio na stronie internetowej gminy www.reda.pl na banerze usytuowanym po prawej stronie opisanym jako:
„Urząd Miasta Redy System Informacji Przestrzennej”.

W ramach prac planistycznych projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został rozesłany do właściwych instytucji celem zaopiniowania oraz celem uzgodnienia.

Następnie w dniach od 12 grudnia 2017 r. do 15 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta
w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, w pokoju nr 5, w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz.
od 8˚˚ do 15˚˚, w czwartki w godz. od 9˚˚do 17˚˚. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie nowego dworca kolejowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017r. o godz. 15 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, w Sali Konferencyjnej, nr 110.

 

Dziękujemy mieszkańcom za zainteresowanie i liczny udział w prowadzonych konsultacjach społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie nowego dworca kolejowego.

Skip to content