Zaznacz stronę

INFORMACJA O ZMIANIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO DOCHODÓW URZĘDU MIASTA W REDZIE

15-12-2017 | Aktualności

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego do wpłat dochodów Urzędu Miasta w Redzie

 Nr 70 1160 2202 0000 0002 5073 9597

Na wskazany wyżej numer rachunku bankowego należy dokonywać wpłat dotyczących między innymi:

opłaty skarbowej;

– opłaty za udostępnienie danych z rejestru ewidencji ludności;

– opłaty za zajęcie pasa drogowego;

– opłaty za dzierżawę, czynsz za najem lokali;

– opłaty za sprzedaż nieruchomości;

– opłaty targowej;

opłat związanych z wykonywaniem transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;

– opłaty i kary za wycinkę drzew;

– opłaty za posiadanie psa;

Podatki od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych i prawnych, podatek od środków transportowych należy wpłacać WYŁĄCZNIE na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy wpłacać WYŁĄCZNIE na indywidualny rachunek bankowy wskazany w zawiadomieniu.

Skip to content