Zaznacz stronę

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

13-09-2017 | Aktualności

dot. terminu składania wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018

Okres zasiłkowy 2017/2018 rozpoczyna się:

– świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny – od 1 października 2017 roku i trwa do 30 września 2018 roku  – wnioski przyjmowane są od 1 sierpnia 2017r.

– zasiłki rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy – od 1listopada 2017 roku i trwa do 31 października 2018 roku  – wnioski przyjmowane są od 1 sierpnia 2017r.

Jeśli osoba złożyła kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

Złożenie wniosku później niż w październiku skutkować będzie tym, że prawo do świadczenia wychowawczego oraz funduszu alimentacyjnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Wnioski należy składać w:

 Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Redzie, ul. Derdowskiego 25 pok. Nr 1  i  Nr 2

od poniedziałku do czwartku  w godz. od 7.30 do 15.30

piątek  w godz. od 7.30 do 15.15

od 01 do 30 września 2017r. wnioski są przyjmowane :   Czwartek   od 7.30 do 17.00

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

Małgorzata Klebba

Skip to content