Zaznacz stronę

FUTU-REDA konkurs graficzny

08-09-2017 | Aktualności, Kultura I Rozrywka, MDK

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym konkursie dla mieszkańców Redy z okazji 50-lecia miasta!

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów I-VIII i liceum oraz dla dorosłych.

REGULAMIN + KARTA ZGŁOSZENIA PDF
REGULAMIN + KARTA ZGŁOSZENIA DOC

REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO FUTU-REDA

ORGANIZATOR: MIEJSKI DOM KULTURY W REDZIE

Konkurs jest realizowany w ramach Projektu „50 twarzy Redy”, który jest dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w programie „Patriotyzm Jutra”.

ZAŁOŻENIA

FUTU-REDA TO KONKURS NA GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE FUTURYSTYCZNEJ WIZJI REDY. JAK WEDŁUG CIEBIE BĘDZIE WYGLĄDAĆ REDA ZA 50 LAT?

FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ

Prace muszą być wykonane w formacie A3, na sztywnym papierze/wydruku (minimum 160 g/m2).

Do konkursu kwalifikują się prace jednowymiarowe.
Technika dowolna (grafika komputerowa, malarstwo, rysunek, tusz, pisak, linoryt, sitodruk, monotypia itp.). Prosimy nie zwijać prac w rulon.

Jeśli praca będzie posiadać orientację poziomą/pionową prosimy o oznaczenie jej na odwrocie pracy. Prace konkursowe należy podpisać imieniem i nazwiskiem na odwrocie.

OCENA PRAC

Oceniane będzie kreatywne i innowacyjne podejście do założeń konkursu oraz nowatorskie pomysły. Ciekawe wykorzystanie technik graficznych. Estetyka wykonania prac. 
Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie.

KATEGORIE I UCZESTNICY

Uczniowie klas I-IV

Uczniowie klas V-VIII + Oddziały gimnazjalne

Uczniowie liceum

Dorośli

Uczestnikiem może zostać osoba zamieszkująca w Redzie.

Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC

13 października 2017

Prace wraz z kartą zgłoszenia prosimy składać osobiście lub pocztą na adres:

Miejski Dom Kultury w Redzie

ul. Łąkowa 59 A, 84-240 Reda

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Na stronie internetowej organizatora www.fabrykakultury.pl

Wyniki pojawią się do tygodnia od zakończenia konkursu.
Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie i mailowo.

NAGRODY

W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe.

WERNISAŻ POKONKURSOWY

Odbędzie się w Fabryce Kultury (ul. Łąkowa 59A, Reda)

27 października 2017 o godzinie 18:00.

INNE

Organizator ma prawo wykorzystać prace w całości lub we fragmentach
w ramach promocji konkursu na swoich stronach internetowych oraz w mediach.

logo projektu 50 Twarzy Redy

TERMIN NADSYŁANIA PRAC 13 PAŹDZIERNIKA 2017

Źródło: FUTU-REDA konkurs graficzny

Skip to content