Zaznacz stronę

24- i 72-godzinne bilety metropolitalne dostępne przez telefon. Bilet telefoniczny z jakdojade.pl

24-10-2017 | Aktualności, Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej

Od 23  października 2017 r. pasażerowie komunikacji publicznej w Trójmieście mogą korzystać z nowej platformy zakupu biletów Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. W aplikacji do planowania podróży komunikacją publiczną – jakdojade.pl – zostały umieszczone, dotychczas dostępne w mobilnym kanale sprzedaży, jednoprzejazdowe bilety metropolitalne, jak i nowe – bilety 24 i_72-godzinne.

Jak skorzystać z biletów przez jakdojade?

Wystarczy pobrać aplikację ze sklepu Google Play (na system Android) lub App Store (na system iOS) i ją uruchomić. Kolejne kroki prowadzące do zakupu są równie łatwe do pokonania. Użytkownikowi, który uruchomi aplikację, ukaże się ekran wzbogacony o nową zakładkę biletową. Zanim pasażer rozpocznie zakupy, musi zalogować się w aplikacji i aktywować swoje urządzenie do płatności. W ten sposób będzie mógł otrzymywać mailowo potwierdzenia wykonania transakcji i powiadomienia o zakupie biletu. Po aktywacji, aplikacja jest gotowa do zakupów.

Za pomocą aplikacji jakdojade.pl można kupować:

 • jednoprzejazdowe bilety metropolitalne obowiązujące w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni oraz MZK Wejherowo. Opłata za przejazd linią zwykłą, uiszczana za pomocą telefonu wynosi 3 zł (bilet normalny) lub 1,5 zł (bilet ulgowy). Koszt podróży linią pospieszną, specjalną lub nocną wynosi odpowiednio 4 i 2 zł. Warto zauważyć, że bilet kupiony przez telefon jest tańszy, niż jego papierowy odpowiednik nabyty w kiosku;
 • 24-godzinne bilety metropolitalne:
  • Komunalny – uprawniający do przejazdu autobusami, trolejbusami i tramwajami ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo;
  • Kolejowo komunalny dwóch organizatorów – uprawnia- jący do przejazdu pociąga- mi Przewoźników Kolejowych: SKM (w tym na linii PKM) i PR oraz pojazdami: ZTM w Gdańsku albo ZKM w Gdyni albo MZK Wejherowo;
  • Kolejowo komunalny wszystkich organizatorów – uprawniający do przejazdu pociągami Przewoźników Kolejowych: SKM (w tym na linii PKM) i PR oraz pojazdami: ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo;
 • 72-godzinne bilety metropolitalne:
  • Komunalny – uprawniający do przejazdu autobusami, trolejbusami i tramwajami ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo;
  • Kolejowo komunalny wszystkich organizatorów – uprawniający do przejazdu pociągami Przewoźników Kolejowych: SKM (w tym na linii PKM) i PR oraz po- jazdami: ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo.

Opłatę za bilety można zrealizować zarejestrowaną kartą bankową lub za pomocą systemu płatności mobilnych BLIK.

Jakdojade.pl jest już czwartym operatorem biletu telefonicznego, który umożliwia kasowanie biletów na komunikację miejską na obszarze MZKZG, ale jest także pierwszym, który w swojej ofercie biletów udostępnia 24- i 72-godzinne bilety metropolitalne.

Za pośrednictwem telefonu komórkowego możliwy jest zakup jednoprzejazdowych, 24- i 72-godzinnych biletów metropolitalnych:

 Rodzaj biletu  Normalny  Ulgowy
  JEDNOPRZEJAZDOWY NA LINIE ZWYKŁE
  obowiązuje w ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo
 3 zł 1,50 zł 
  JEDNOPRZEJAZDOWY NA LINIE NOCNE, POSPIESZNE SPECJALNE I ZWYKŁE
obowiązuje w ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo
 4 zł 2 zł
 24-GODZINNY KOMUNALNY
obowiązuje w ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo
15 zł 7,50 zł
 24-GODZINNY KOLEJOWOOKOMUNALNY DWÓCH ORGANIZATORÓW
obowiązuje w pociągach Przewoźników Kolejowych: SKM (w tym na linii PKM) i PR oraz w pojazdach: ZTM w Gdańsku albo ZKM w Gdyni albo MZK Wejherowo
20 zł 10 zł
 24-GODZINNY KOLEJOWOOKOMUNALNY WSZYSTKICH ORGANIZATORÓW
obowiązuje w pociągach Przewoźników Kolejowych: SKM (w tym na linii PKM) i PR oraz  w pojazdach ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo
23 zł 11,50 zł
 72-GODZINNY KOMUNALNY
obowiązuje w ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo
30 zł 15 zł
 72-GODZINNY KOLEJOWOOKOMUNALNY WSZYSTKICH ORGANIZATORÓW
obowiązuje w pociągach Przewoźników Kolejowych: SKM (w tym na linii PKM) i PR oraz  w pojazdach ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo
46 zł 23 zł

 

Metropolitalny jednoprzejazdowy, 24- i 72-godzinny komunalny bilet telefoniczny wymaga jednokrotnego nadania ważności (skasowania) niezwłocznie po wejściu do środka miejskiej komunikacji zbiorowej podczas realizacji pierwszego przejazdu.

Metropolitalny 24- i 72-godzinny kolejowo-komunalny bilet telefoniczny wymaga jednokrotnego nadania ważności (skasowania) niezwłocznie po wejściu do środka miejskiej komunikacji zbiorowej podczas realizacji pierwszego przejazdu, a w przypadku przejazdu realizowanego pociągiem Przewoźnika Kolejowego (SKM albo POLREGIO), jako pierwszym środkiem transportu zbiorowego – przed rozpoczęciem podróży pociągiem, tj. przed wejściem do pociągu.

Bilety 24- i 72-godzinne w aplikacji GoPay

Od 23 października metropolitalne bilety 24- i 72-godzinne są dostępne także poprzez aplikację GoPay, która do tej pory umożliwiała kasowanie biletów jednoprzejazdowych. Tym samym już dwóch z czterech operatorów biletu telefonicznego, poza metropolitalnymi biletami jednoprzejazdowymi, oferuje bilety 24- i 72-godzinne.

Skip to content