Zaznacz stronę

Zmiany w ofercie biletów metropolitalnych

24-06-2016 | Aktualności

Informujemy, iż od 1 lipca 2016 r. nastąpią zmiany w ofercie biletów metropolitalnych

BILETY ŁĄCZONE

 1. Wycofane z oferty zostają okresowe (30-dniowe i miesięczne) kolejowo-komunalne bilety metropolitalne dwóch organizatorów (ZTM Gdańsk + kolej, ZKM Gdynia + kolej, MZK Wejherowo + kolej). W ich miejsce wprowadzone zostają nowe bilety łączone, o takim samym zakresie obowiązywania, które składać się będą z dwóch części:
  • komunalnej (bilet sieciowy jednego organizatora emitowany przez MZKZG), umożliwiającej podróżowanie wszystkimi autobusami, trolejbusami i tramwajami w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM w Gdańsku lub ZKM w Gdyni lub MZK Wejherowo,
  • kolejowej (bilet promocyjny kolejowy emitowany przez SKM), umożliwiającej podróżowanie pociągami SKM (w tym na linii PKM) i PR na obszarze MZKZG.

Łączna cena nowych biletów łączonych będzie taka sama, jak wycofywanej oferty – 200 zł za bilet normalny (tabela 1). Osoby uprawnione będą miały możliwość zakupu biletów ze zniżką – według ulg gminnych i ustawowych obowiązujących w komunikacji miejskiej oraz ulg ustawowych honorowanych przez przewoźników kolejowych. Bilety dystrybuowane będą w stacjonarnej sieci sprzedaży PKP SKM oraz przez internet.

Tabela 1

Ceny obowiązujące i planowane biletów ZTM + Kolej, ZKM + Kolej, MZK + Kolej

Rodzaj biletu Ceny obowiązujące do 30 czerwca (zł) –
bilet metropolitalny
Ceny obowiązujące od 1 lipca (zł) –
bilet łączony
Część komunalna

(Bilet sieciowy jednego organizatora)

Część kolejowa

(Bilet promocyjny kolejowy)

Razem
ZTM +Kolej lub

ZKM + Kolej lub

MZK + Kolej

(normalny)

200 76 124 200
ZTM +Kolej lub

ZKM + Kolej lub

MZK + Kolej

(normalny

100 38 Cena zależy od poziomu przysługującej ulgi kolejowej Cena zależy od poziomu przysługu-jącej ulgi kolejowej
 1. W zakresie ważności biletów łączonych „Gdańsk + Sopot” i „Gdynia + Sopot” podróżować będzie można również pociągami PR.
 1. Zmianie ulegają ceny biletów łączonych, które obowiązują na całym obszarze MZKZG (tabela 2)

 Tabela 2

Ceny obowiązujące i planowane biletów łączonych, które obowiązują na całym obszarze MZKZG

Rodzaj biletu Ceny obowiązujące do 30 czerwca (zł) Ceny obowiązujące od 1 lipca (zł)
Część komunalna

(Bilet promocyjny MZKZG)

Część kolejowa

(Bilet promocyjny kolejowy)

Razem Część komunalna

(Bilet promocyjny MZKZG)

Część kolejowa

(Bilet promocyjny kolejowy)

Razem
Na cały obszar MZKZG (normalny) 94 116 210 96 124 220
Na cały obszar MZKZG (ulgowy) 47 Cena zależy od poziomu przysługującej ulgi kolejowej Cena zależy od poziomu przysługującej ulgi kolejowej 48 Cena zależy od poziomu przysługującej ulgi kolejowej Cena zależy od poziomu przysługu-jącej ulgi kolejowej
 1. Bilety łączony można nabyć przez internet oraz w wymienionych punktach sprzedaży:
 • Gdańsk Główny – kasa biletowa w przejściu podziemnym – od strony ul. Podwale Grodzkie;
 • Gdańsk Wrzeszcz – kasa biletowa w budynku dworca;
 • Sopot – kasa biletowa przy ciągu pieszym prowadzącym na peron SKM od strony ul. Marynarzy;
 • Gdynia Redłowo – kasa biletowa na peronie SKM;
 • Gdynia Wzg. Św. Maksymiliana – kasa biletowa w budynku przy wejściu na peron SKM od strony al. Zwycięstwa;
 • Gdynia Główna – kasa biletowa w budynku dworca podmiejskiego;
 • Gdynia Leszczynki – kasa biletowa przy tunelu prowadzącym na peron SKM;
 • Gdynia Chylonia – kasa biletowa w budynku dworca;
 • Reda – kasa biletowa przy tunelu prowadzącym na peron;
 • Wejherowo Nanice – kasa biletowa;
 • Wejherowo – kasa biletowa w budynku dworca;
 • Luzino – kasa biletowa w budynku dworca.

BILETY METROPOLITALNE

 1. Zmianie ulegają ceny wybranych biletów metropolitalnych (tabela 3)

Tabela 3

Ceny obowiązujące i planowane wybranych biletów metropolitalnych

Rodzaj biletu Ceny obowiązujące

do 30 czerwca (zł)

Ceny obowiązujące
od 1 lipca (zł)
Normalny Ulgowy Normalny Ulgowy
24-godzinny komunalny 14 7 15 7,50
 72-godzinny komunalny 28 14 30 15
Okresowy komunalny 130 65 132 66
24-godzinny kolejowo-komunalny dwóch organizatorów 18 9 20 10
24-godzinny kolejowo-komunalny wszystkich organizatorów 21 10,50 23 11,5
72-godzinny kolejowo-komunalny wszystkich organizatorów 42 21 46 23
Jednoprzejazdowy na linie zwykłe (papierowy) 3,20 1,60 3,40 1,70
Jednoprzejazdowy na linie zwykłe (telefoniczny) 2,80 1,40 3,00 1,50
Jednoprzejazdowy na linie nocne, pospieszne, specjalne
i zwykłe (papierowy)
4,20 2,10 4,40 2,20
Jednoprzejazdowy na linie nocne, pospieszne, specjalne
i zwykłe (telefoniczny)
3,80 1,90 4,00 2,00
 1. W celu umożliwienia pasażerom wykorzystania jednoprzejazdowych, 24-godzinnych i 72-godzinnych papierowych biletów metropolitalnych ważnych do 30 czerwca 2016 r., MZKZG wprowadza dopłaty do tych biletów. Dopłaty będą dostępne we wszystkich punktach sprzedaży biletów metropolitalnych do 30.09.2016 r., a do dnia 1.10.2016 roku w wybranych punktach sprzedaży ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni, MZK Wejherowo.

Szczegółowa oferta biletów łączonych i metropolitalnych, w tym wykaz punktów sprzedaży dostępne są na stronie internetowej www.mzkzg.org

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content