Zaznacz stronę

Wizyta Marszałka Województwa Pomorskiego w Urzędzie Miasta w Redzie

31-03-2016 | Aktualności

W czwartek  31 marca 2016 r. w Urzędzie Miasta w Redzie gościł Pan Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego. Pan Marszałek w towarzystwie Kazimierza   Okroja – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Redzie, Haliny Grzeszczuk – Zastępcy Burmistrza Miasta oraz Hanny Janiak – Sekretarza Miasta rozmawiali na tematy inwestycyjne, jednak tematem wiodącym była Obwodnica Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej OPAT.

Pan Kazimierz Okrój zauważył, że dla Redy bardzo dużym problemem są korki na drodze krajowej nr 6 i drodze wojewódzkiej  nr 216. Reda – niestety – znana jest z uciążliwości związanych z  przejazdem w kierunku Półwyspu Helskiego.  Korki są kłopotliwe zwłaszcza dla mieszkańców, lecz i turystów, licznie przejeżdżających przez nasze miasto latem. Tak się składa, że przez Redę przebiegają główne szklaki komunikacyjne do Szczecina i do Helu.

Halina Grzeszczuk zwróciła uwagę na dodatkowy problem, związany z planami zagospodarowania przestrzennego i obszarami zarezerwowanymi na potrzeby budowy obwodnicy. Aktualnie Samorząd Województwa Pomorskiego przystąpił do prac nad uchwaleniem Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz stanowiącym jego część projektem Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot 2030, wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Plan jest podstawowym dokumentem planistycznym województwa, wyznaczającym cele i kierunki rozwoju przestrzennego regionu w perspektywie roku 2030. W trakcie konsultacji społecznych projektu Planu, samorząd Redy po dokładnych analizach zgłosi swoje uwagi, również w kontekście OPAT.

Kazimierz Okrój podkreślił z pełnym przekonaniem, że korki zagrażają bezpieczeństwu tak mieszkańców, jak i turystów.  Należy dołożyć wszelkich starań, aby usprawnić komunikację na głównej drodze przelotowej.

Ogromna determinacja Redy jednak nie wystarczy, aby rozwiązać problem, należy zjednoczyć siły z samorządami ościennymi. Będzie to jeden z priorytetów najbliższych działań w tej kadencji samorządu.

P1000882 P1000883 P1000884 P1000885 P1000886

Skip to content