Zaznacz stronę

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej 10 czerwca 2016 r.

13-06-2016 | Galeria, Galeria 2016, Seniorzy

Tegoroczne obchody Dni Miasta Redy rozpoczęły – jak zwykle – uroczyste obrady Rady Miejskiej, odbywające się w tym roku w auli Zespołu Szkół nr 1 w Redzie.  Na wstępie Przewodniczący Rady Kazimierz Okrój przywitał  licznie przybyłych gości, w tym pomorskich samorządowców i  delegacje miast partnerskich – Waldbronn, Okręgu Wileńskiego, Lublińca i Łowicza. Zgromadzeni uczcili minutą ciszy pamięć niedawno zmarłego Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, Honorowego Obywatela Redy.

Głównym punktem porządku obrad było wręczenie medali ,,Zasłużony dla Miasta Redy”, które – na mocy uchwały Rady Miejskiej – otrzymali:  Mirosław Rożyński, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Jan Skrobul – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Redzie.

Inne przyznane nagrody i wyróżnienia dotyczyły głównie działalności sportowej i kulturalnej. I tak, nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięte w 2015 r. wyniki w działalności na rzecz kultury otrzymały Katarzyna Zielińska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie i Aleksandra Radzimińska z Miejskiego Domu Kultury. Nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięte w 2015 r. wyniki sportowe otrzymali: link

Uhonorowano także  uczniów Gimnazjum nr 1 w Redzie, którzy – pod opieką trenerów Ilony Myszk i Krzysztofa Jędrzejewskiego, również z tej okazji nagrodzonych – zdobyli tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski w ogólnopolskim Finale w Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół Gimnazjalnych. Wszyscy otrzymali piękne, sportowe zegarki.

W imieniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie wystąpiła jej wiceprzewodnicząca, wręczając na ręce Tomasza Wiśniewskiego nagrodę, przyznaną po raz pierwszy przez Młodzieżową Radę Miejską dla Miejskiego Domu Kultury w Redzie.

Na koniec zaproszeni goście, w tym władze miast partnerskich wygłosili krótkie przemówienia i podziękowania.

Uroczystą XX Sesję  Rady Miasta Redy zakończył występ kabaretu SENIOR-I-TA.

Skip to content