Zaznacz stronę

Spotkanie dot. funkcjonowania komunikacji miejskiej w Redzie

06-04-2016 | Aktualności, Galeria

Dnia 6 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miasta w Redzie odbyło się spotkanie dot. funkcjonowania komunikacji miejskiej w Redzie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie: Dyrektor Czesław Kordel oraz  Michał Kalandyk. Ze strony Urzędu Miasta obecni byli: Burmistrz Krzysztof Krzemiński, Halina Grzeszczuk – Zastępca Burmistrza oraz  Sekretarz Miasta Hanna Janiak. Radę Miejską reprezentowali:  Kazimierz Okrój – Przewodniczący, Wiceprzewodnicząca Małgorzata Lewińska oraz radni: Karolina Bochan, Zbigniew Kisiel, Piotr Pepliński, Krystian Melzer, Leszek Hebel, Dariusz Czylkowski i Mateusz Richert.

Nasze miasto obsługuje dwóch przewoźników: Zakład Komunikacji Miejskiej z Gdyni (linia J) i Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie (linie 8; 9; 17; 18 i 19). Koszty organizacji przewozów ponosi gmina (w bieżącym roku jest to ok kwota 1 700 tys. zł) a wprowadzenie dodatkowych autobusów wymaga zaangażowania większych środków finansowych (średni koszt uruchomienia nowej linii to koszt ok 200 tys. zł rocznie).

Do Urzędu Miasta wpływają liczne wnioski mieszkańców w sprawach organizacji transportu zbiorowego, w tym: wprowadzenia dodatkowych linii autobusowych, zmiany częstotliwości kursowania istniejących linii,  uruchomienia dodatkowych połączeń w soboty czy niedzielę, czy też wydłużenia kursów linii aktualnie jeżdżących po Redzie. Wszystkie te problemy zostały  szczegółowo omówione podczas spotkania. Dyrektor MZK zobowiązał się do przygotowania symulacji ewentualnych zmian, co będzie podstawą dalszych analiz. Jednak wprowadzenie zmian częstotliwości kursów nie jest łatwe. Przy korektach należy pamiętać o skorelowaniu połączeń z kolejką SKM i innymi przewoźnikami. Przeszkodą są też korki na drodze krajowej nr 6 oraz drodze wojewódzkiej nr 216.

Spotkanie miało charakter roboczy i jest punktem wyjścia do dalszych prac nad usprawnieniem komunikacji publicznej na terenie Redy.

Skip to content