Zaznacz stronę

Przebudowa ul. Obwodowej – budowa ścieżki rowerowej-etap I

08-09-2016 | Aktualności, Aktualności Inwestycyjne, Galeria

Już niedługo redzcy rowerzyści będą cieszyć się nową ścieżką rowerową. W dniu 08.09.2016 r. Gmina Miasto Reda zawarła umowę z firmą Budowlano – Drogową MTM S.A. z Gdyni na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Obwodowej. W ramach tego zadania inwestycyjnego realizowana będzie budowa chodnika i ścieżki rowerowej na długości 725 m. tj. od Kanału Łyskiego do ul. Łąkowej – etap I. Zaprojektowano chodnik i ścieżkę rowerową po zachodniej stronie ulicy o szerokości 2,0 m, a pomiędzy nimi zaprojektowano skrajnię – bezpiecznik rowerowy o szerokości 0,3 m. Skrajnia będzie wyłożona płytką betonową 30*30 cm z wypustkami żółtą, antypoślizgową, zaś chodnik zaprojektowano z kostki bet. szarej 10*20*6 cm, a ścieżka rowerowa będzie wykonana z czarnej cienkowarstwowej mieszanki asfaltowo-betonowej. Wymienione elementy układu drogowego wykonane zostaną na podbudowie z kruszywa łamanego. Całkowity termin realizacji umowy to 2 miesiące od dnia  jej podpisania. Łączny koszt tego zadania to blisko 380 tys. zł. brutto. Kolejne etapy ścieżki będą realizowane w latach następnych.

Skip to content