Zaznacz stronę

Podpisanie umowy na realizację gminnego programu zdrowotnego

19-05-2016 | Aktualności

W dniu 18 maja br. w tut. Urzędzie podpisano umowę pomiędzy Gminą Miasto Reda a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Śródmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni  przy ul. Żwirki i Wigury 14 na realizację gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy” w latach 2016 – 2017. Szczepienia przeciwko wirusowi HPV, który  jest bezpośrednią przyczyną rozwoju raka szyjki macicy, będą  realizowane w gabinecie diagnostyczno – zabiegowym w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Śródmieście Sp. z o.o. filia w Redzie przy ul. Fenikowskiego 16c/60. Poprzedzone zostaną spotkaniami edukacyjno – informacyjnymi lekarza specjalisty z  zakresu ginekologii z rodzicami i dziewczynami we wszystkich szkołach na terenie miasta.

W latach 2016 – 2017 zaszczepione zostaną 13 – letnie dziewczęta urodzone odpowiednio w 2003 i 2004 roku i zameldowane w Redzie. Przewiduje się, iż zaszczepionych zostanie około 230 dziewcząt. Szczepienia są dobrowolne i nie  są finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia ani NFZ. Wobec powyższego na realizację zadania w latach 2016-2017 zarezerwowano w budżecie Gminy Miasto Reda środki finansowe w wysokości 103 950 zł.

podpisanie umowy HPV

Skip to content