Zaznacz stronę

Oferta realizacji zadania publicznego

11-08-2016 | Aktualności

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Towarzystwo Kulturalno-Sportowe przy Zespole Szkół Nr 2 „TKS Reda Ciechocino”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239 z późn. zm.) na wniosek organizacji podaje się do publicznej wiadomości ofertę złożoną w ramach tzw. „małych grantów” przez Towarzystwo Kulturalno-Sportowe przy Zespole Szkół Nr 2 „TKS Reda Ciechocino”. Oferta obejmuje wspieranie działań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania (11-08-2016).

 Oferta realizacji zadania publicznego
W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi
-przekazując je na adres – agnieszka.dybicz@reda.pl
-przekazując do Biura Obsługi Interesanta.

 

 

Skip to content