Zaznacz stronę

Oferta realizacji zadania publicznego

02-09-2016 | Aktualności

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział w Redzie w ramach „małych grantów”.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016, poz. 239 z późn. zm.) na wniosek organizacji podaje się do publicznej wiadomości ofertę złożoną w ramach tzw. „małych grantów” przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział w Redzie. Oferta obejmuje wspieranie działań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  (02-09-2016).

Oferta realizacji zadania publicznego
W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi
-przekazując je na adres – alicja.bartkowska@reda.pl
-przekazując do Biura Obsługi Interesanta.

 

Skip to content