Zaznacz stronę

Obwieszczenie dot. konsultacji społecznych

12-05-2016 | Aktualności

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), a także zgodnie z art.19 ust. 5 ustawy „Prawo Energetyczne” (Dz.U. z 2012r., poz. 1059 z późń. zm.): „Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia do projektu założeń” Burmistrz Miasta Redy  zawiadamia o możliwości zapoznania się z projektem:

„PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MIASTO REDA AKTUALIZACJA”

czytaj całe OBWIESZCZENIE

1 Reda-Projekt zalożeń – wstep-02.20116

2 Reda-Projekt założeń 2016-cieplo Cz.I-02.2016

3 Reda -Projekt założeń 2016 -ZAŁĄCZNIKI Cz. I- 02.2016

4 Reda-Projekt założeń 2016-Energia elektryczna Cz.II-02.2016

5 Reda-Projekt założeń-ZAŁĄCZNIKI Cz. II- 02.2016

6 Reda-Projekt założeń 2016-Paliwa gazowe Cz. III-02.2016

7 Reda-Projekt założeń 2016-ZAŁĄCZNIKI Cz. III-02.2016

8 Reda-Projekt założeń 2016-współpraca gmin i środowisko Cz. IV-02.2016

9 Reda-Projekt założeń 2016-Scenariusze Cz. V-02.2016

Załącznik nr 1.1 Podział mapy na arkusze -miasto Reda

Załącznik nr 1.2 Arkusz 1 A0 skala 7000 Załącznik nr 1.3 Arkusz 2 A0 skala 7000

Skip to content