Zaznacz stronę

Komunikat prasowy rzecznika prasowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

15-11-2016 | Aktualności, Informacje dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie ukarze Darłowa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odstąpiła od nałożenia korekty finansowej w wysokości 4, 75 mln zł na Miasto i Gminę Darłowo, z tytułu niezgodnego z celem wykorzystywania obiektów infrastruktury portowej, wybudowanych lub wyremontowanych ze środków Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.

W kwietniu 2016 r. Dyrektor Zachodniopomorskiego OR ARiMR wydał dwie decyzje nakładające na Miasto i Gminę Darłowo korekty finansowe.  Wezwanie do zwrotu środków przekazanych wcześniej przez Agencję było skutkiem kontroli przeprowadzonej w lutym br. W toku kontroli ujawniono szereg nieprawidłowości, z których najważniejsze dotyczyły hal wybudowanych i wyposażonych dla potrzeb rybaków z Portu Rybackiego w Darłowie, lecz niewykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem, na które udzielono finansowania.

Ponowna kontrola w darłowskim porcie przeprowadzona w czerwcu przez Zachodniopomorski OR ARiMR wykazała pozytywną zmianę stanu faktycznego w stosunku do wcześniejszych ustaleń. Ponadto 1 lipca 2016 r. Darłowska Izba Producentów Ryb oraz Darłowska Lokalna Grupa Rybacka skierowały do ARiMR pismo potwierdzające, że korzystają z infrastruktury portowej wybudowanej ze środków Agencji.  We wrześniu władze Darłowa udokumentowały zawarcie uzgodnienia z Darłowską Grupą Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich. W tej sytuacji Departament Wsparcia Rybactwa ARiMR ocenił, że nieprawidłowości w zakresie sposobu wykorzystywania hal stwierdzone w lutym miały charakter incydentalny i przejściowy. 20 października br. Zachodniopomorski OR ARiMR zakończył procedurę ponownego rozpatrzenia spraw dotyczących inwestycji rybackich w darłowskim porcie. Jednocześnie przez okres tzw. związania z celem (tj. do 2021 r.) operacje sfinansowane ze środków PO RYBY 2007 -2013 będą objęte przez Agencję monitoringiem.  

Skip to content