Zaznacz stronę

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

28-05-2015 | Aktualności, Wykazy

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA REDY

         Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska, na okres 21 dni, wykazy dla niżej opisanych nieruchomości położonych w Redzie w obrębie 2, przeznaczonych do sprzedaży  w drodze przetargu:

czytaj całą informację

Skip to content