Zaznacz stronę

Ogłoszenie Klubu Sportowego Błyskawica – oferta w ramach „małych grantów”

07-09-2015 | Aktualności

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. 2014, poz. 1118 z późn. zm.) na wniosek organizacji podaje się do publicznej wiadomości ofertę złożoną w ramach tzw. małych grantów przez Klub Sportowy „Błyskawica” Reda-Rekowo. Oferta obejmuje wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez możliwość realizacji pasji w zakresie sportu jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież z terenu Redy. (07-09-2015).
Oferta Klub Sportowy Błyskawica

  • W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi
    przekazując je na adres – alicja.bartkowska@reda.pl
  • przekazując do Biura Obsługi Interesanta.
Skip to content