Zaznacz stronę

Oferta realizacji zadania publicznego w ramach tzw. małych grantów

06-03-2015 | Aktualności

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, 1118 z późn. zm.) na wniosek organizacji podaje się do publicznej wiadomości ofertę złożoną w ramach tzw. małych grantów przez Ochotniczą Straż Pożarną w Redzie. Oferta obejmuje wsparcie działań z zakresu nauki, oświaty, edukacji i wychowania poprzez przeprowadzenie „Turnieju Wiedzy Pożarniczej” (05-03-2015) Oferta
W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi
-przekazując je na adres – alicja.bartkowska@reda.pl
-przekazując do Biura Obsługi Interesanta

Skip to content