Zaznacz stronę

Informacja Burmistrza Miasta Redy o odwołaniu przetargu

11-08-2015 | Aktualności, Przetargi

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.w Dz. U. z 2015r., poz. 782.) Burmistrz Miasta Redy ODWOŁUJE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE ogłoszone na dzień 18 sierpnia 2015 r., na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy, położonych w Redzie w rejonie ulic polnej i Trzcinowej, wpisanych w księdze wieczystej GD1W/00068894/4, oznaczonych numerami działek:

– 1390/1 o powierzchni 0,5330 ha,

– 1390/2 o powierzchni 0,4679 ha.

Przyczyną odwołania przetargów jest ustalenie zbyt krótkiego okresu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach.

Skip to content