Zaznacz stronę

Informacja Burmistrza Miasta Redy

19-11-2015 | Aktualności

Działając na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że postanowiono dokonać z urzędu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego niżej opisanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Redy, będących w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej.

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami: 58 678-80-34 i 58 678-80-14, osobiście w pokoju nr 203 lub 202 w Urzędzie Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

wykaz nieruchomości objętych aktualizacją

 

Skip to content