Zaznacz stronę

25 lat Samorządu Terytorialnego w Redzie

29-10-2015 | Aktualności, Galeria, Galeria 2015, Seniorzy

28 października w Redzie odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji 25 – lecia Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji ponad sto osób, radnych wszystkich kadencji, samorządowców oraz osób reprezentujących instytucje współpracujące z redzkim samorządem spotkało się w auli Zespołu Szkół nr 1, aby wspólnie świętować. Nie byłoby nowoczesnej, wolnej Polski bez rozwoju samorządu. Samorząd w Polsce jest jednym z tych obszarów, które cieszą się największą akceptacją społeczną. W każdym polskim mieście, miasteczku, gminie znajdują się pomniki wolności samorządowej: drogi, chodniki, szkoły, boiska, place zabaw, budynki użyteczności publicznej.

Uroczystość ta była doskonałą okazją do podziękowań i gratulacji. Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój wyróżnili wszystkich zaproszonych gości okolicznościowymi medalami.

Burmistrz Miasta w swym referacie przedstawił m.in. ogrom dokonanej w Redzie pracy dla społeczności lokalnej Miasta Redy, albowiem w okresie ostatnich 25 lat redzki samorząd zrealizował bardzo dużą ilość inwestycji, starając się maksymalnie wykorzystać niepowtarzalne szanse. Nastąpiła zdecydowana poprawa we wszystkich dziedzinach funkcjonowania miasta. Zrealizowano w tym czasie wiele inwestycji w zakresie wodociągów, kanalizacji, sieci ciepłowniczych, dróg, obiektów sportowo-rekreacyjnych i oświatowych. Należy tu wyraźnie podkreślić, iż nie byłoby to możliwe w tak dużej skali bez środków zewnętrznych, pozyskanych z różnych źródeł. M. in. wybudowano Szkołę Podstawową nr 6 i salę gimnastyczną przy tej szkole oraz sale gimnastyczne przy Zespole Szkół nr 1 i 2, przy Szkole Podstawowej nr 2 i 5. Zrealizowano program termomodernizacji szkół. Szkoły Podstawowe nr 2 i nr 5 oraz Zespoły Szkół nr 1 i nr 2 otrzymały estetyczny wygląd, wzrósł w nich komfort cieplny, ale przede wszystkim zmniejszyło się zużycie energii. Przy Szkole Podstawowej nr 6 i Zespołach Szkół nr 1 i nr 2 wybudowane zostały place zabaw dla najmłodszych. Wspólnie z Powiatem Wejherowskim i miastem Rumia, wykonano największą inwestycję drogową w naszym mieście tj. przebudowano system drogowy w Rumi i Redzie wraz z wykonaniem bezkolizyjnych przejazdów pod liniami kolejowymi nr 202 i 213, zlikwidowano przejazd kolejowy w ciągu linii 213 poprzez wykonanie przejścia podziemnego dla pieszych wraz z budową wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Reda. Projekt dofinansowany był z Unii Europejskiej. W wyniku realizacji tego zadnia mieszkańcy zyskali bezkolizyjny przejazd przez tory oraz bezpieczne przejście dla pieszych tunelem, a także, alternatywne do drogi nr 6, połączenie z Redy do Rumi. Na początku lat 90 – tych wprowadzono w mieście komunikację autobusową. Obecnie są 4 linie autobusowe. Zbudowano budynek z mieszkaniami socjalnymi, wyremontowano budynek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz część komunalnych budynków mieszkalnych. W dużym stopniu rozbudowano budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W ramach tych działań powstały: trybuny na stadionie, boisko wielofunkcyjne „ORLIK” oraz sztuczne lodowisko – „BIAŁY ORLIK”, który w okresie letnim pełni funkcję kortu tenisowego. Na Miejski Dom Kultury przystosowano jeden z dawnych obiektów MPCK „KOKSIK”. Również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał własną siedzibę. Zaadaptowano budynek dawnej Szkoły Zasadniczej na nową siedzibę Urzędu Miasta, która obecnie jest rozbudowywana. Sukcesem, wpływającym na estetykę Redy było przejęcie od PKP i rewitalizacja skweru przed budynkiem dworca. PKP przeprowadziło natomiast rewitalizację budynku dworca kolejowego. Kompleksowo zrewitalizowano park nad rzeką Redą, powstała m.in. przystań kajakowa oraz skate-park. Można by wymieniać długo, to tylko część, z tego co udało się dokonać przez ostatnie 25 lat. Przed nami samorządowcami dalsza praca na rzecz miasta Redy.

Na zakończenie uroczystości wystąpił redzki kabaret SENIOR-I-TA.

Skip to content