Zaznacz stronę

Zakończono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest

19-11-2014 | Aktualności

Urząd Miasta w Redzie niniejszym informuje, że została zakończona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasto Reda. Zebrane dane są aktualnie weryfikowane i opracowywane. Ankieterzy starali się dotrzeć do wszystkich posesji, na których znajdują się wyroby zawierające azbest. Tym niemniej, jeśli mieszkańcy mają wątpliwości, czy wyroby zawierające azbest na posesji zostały zinwentaryzowane, proszeni są o kontakt pod nr telefonu: (61) 85 37 285 (Biuro Green Key, Andrzej Karkowski) lub drogą e-mail pod adresem: biuro@greenkey.pl. W celu weryfikacji należy przygotować następujące dane: nazwa obrębu geodezyjnego, numer ewidencyjny działki, ilość wyrobów zawierających azbest (jeśli to jest eternit należy podać rodzaj oraz m2).

Skip to content