Zaznacz stronę

„ROZWÓJ CYFROWY GMINY REDA”

06-02-2014 | Aktualności, Aktualności Inwestycyjne

logo-cr

GMINA MIASTO REDA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

„ROZWÓJ CYFROWY GMINY REDA”

REKRUTACJA ROZPOCZNIE SIĘ 14 LUTEGO 2014 R. I POTRWA DO 28 LUTEGO 2014 R.

 

SPOTKANIA INFORMACYJNE ODBĘDĄ SIĘ:

 • Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Zawadzkiego 12    – 14 lutego br. o godzinie 13:00,   sala nr 5
 • Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Rekowska 36         – 17 lutego br. o godzinie 14:00,   sala nr 3
 • Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Gniewowska 33    – 17 lutego br. o godzinie 13:00    sala nr 6
 • Zespół Szkół nr 1, ul. Łąkowa 36/38                    – 17 lutego br. o godzinie 17:00,   stołówka szkolna
 • Zespół Szkół nr 2, ul. Brzozowa 30                      – 17 lutego br. o godzinie 16:00     sala nr 114

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu 40 gospodarstwom domowym z terenu Redy, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz 8 jednostkom podległym Gminie.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, Referat Inwestycji Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 oraz pod numerami telefonów: 58 678 80 37; 58 678 80 28 a także na stronie www.reda.pl

Całkowity koszt realizacji projektu  – 602 454,20 PLN, w tym:

dofinansowanie z budżetu środków europejskich – 512 086,07 PLN, co stanowi 85% całkowitego dofinansowania dotacja celowa z publicznych środków krajowych – 90 368,13 PLN, co stanowi 15% całkowitego dofinansowania

Projekt skierowany jest do 8 jednostek podległych gminie oraz 40 gospodarstw domowych z terenu Redy spełniających poniższe warunki:

 • Gospodarstwa domowe spełniających kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społ. i/lub świadczeń rodzinnych
 • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społ., uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych
 • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym
 • osoby z grupy 50+, spełniające kryteria dochodowe określone dla kwalifikowalności tej grupy BO projektu,
 • dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, spełniające kryteria dochodowe określone dla kwalifikowalności tej grupy BO projektu,
 • w ramach działań koordynacyjnych – 8 jedn. podległych  Gminie

WAŻNE:

Gospodarstwa domowe na dzień złożenia dokumentów aplikacyjnych do projektu nie mogą posiadać komputera i Internetu.

 

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 

 

Skip to content