Zaznacz stronę

Program „Rodzina Na Plus”

10-01-2014 | Aktualności, Partnerzy Programu „Rodzina Na Plus”

Program „Rodzina Na Plus” w latach 2015-2017 będzie kontynuowany

29 października 2014 roku Rada Miejska w Redzie podjęła uchwałę, zgodnie z którą na terenie Gminy Miasto Reda kontynuowany będzie Program wspierania rodzin wielodzietnych „Rodzina Na Plus”. Założeniem tego programu jest umożliwienie rodzinom wielodzietnym korzystania z oferty miejskich obiektów sportowych i kulturalnych na preferencyjnych warunkach oraz ze zniżki na bilety okresowe na dojazd do szkoły i pracy. Do udziału  w programie w formie Partnerów zaproszeni zostali także lokalni przedsiębiorcy, stowarzyszenia i kluby sportowe, którzy na własnych zasadach będą udzielali ulg, zniżek i promocji członkom rodzin wielodzietnych objętych programem.

Na podstawie powyższej Uchwały Miejski Dom Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie, udzielają dzieciom i młodzieży z rodzin wielodzietnych 50% zniżki od obowiązujących opłat za korzystanie z organizowanych zajęć.

 Do programu może przystąpić rodzina wielodzietna:

  • w której na utrzymaniu jest troje i więcej dzieci w wieku do 18 lat lub 25 roku życia – jeżeli dziecko uczy się lub studiuje,
  • która zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Reda.

Uwaga:

Nie jest ważne jaki dochód osiąga rodzina.

Nie jest istotne, czy dzieci wychowuje jeden, czy dwoje rodziców.

 Warto uczestniczyć w programie, ponieważ:

  • Karta wydawana jest bezpłatnie.
  • Każdy członek rodziny otrzymuje imienną kartę.
  • Nie ma obowiązku jednoczesnego przebywania całą rodziną w miejscu objętym programem w danym momencie, aby móc korzystać ze zniżek.
  • Karta pozwala na korzystanie z usług i produktów objętych rabatem, w szczególności umożliwia uzyskanie 50% dofinansowania do ceny imiennego okresowego biletu autobusowego, kolejowego, metropolitalnego na dojazd do pracy lub szkoły.

 

 

Skip to content