Zaznacz stronę

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu ofert

17-03-2014 | Aktualności

W związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Redy nr OK.7.2014  z dnia 10 marca 2014 r. dotyczącym unieważnienia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2014 r., poniżej przestawiamy ostateczne rozstrzygnięcie konkursu.

Roztrzygnięcie

Skip to content