Zaznacz stronę

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych

21-02-2014 | Aktualności, Programy profilaktyczne

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizacje zadań publicznych Miasta Redy w 2014 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Skip to content