Zaznacz stronę

Oferta Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego o/Reda złożona w ramach tzw. małych grantów

13-11-2014 | Aktualności

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na wniosek organizacji podaje się do publicznej wiadomości ofertę złożoną w ramach tzw. małych grantów przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Redzie. Oferta obejmuje wsparcie działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i  tradycji poprzez wydanie jubileuszowej publikacji z okazji 25-Lecia oddziałów północnych Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego „Norda”. (13-11-2014) ZKP oferta
W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi
-przekazując je na adres – alicja.bartkowska@reda.pl
-przekazując do Biura Obsługi Interesanta na piśmie.

 

Skip to content