Zaznacz stronę

Oferta Parafii p.w. WNMP i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej

02-06-2014 | Aktualności, Programy profilaktyczne

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) na wniosek organizacji podaje się do publicznej wiadomości ofertę złożoną w ramach tzw. małych grantów przez Parafię p.w. WNMP i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Redzie. Oferta obejmuje organizację wypoczynku letniego wraz z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży terenu Redy. (02-06-2014)

W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi
-przekazując je na adres – alicja.bartkowska@reda.pl
-przekazując do Biura Obsługi Klienta na piśmie.

OFERTA Parafia pw.WNMP

Skip to content