Zaznacz stronę

Konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracy z NGO

20-10-2014 | Aktualności

Uwaga! Organizacje pozarządowe od 24.10.2014 r. Burmistrz Miasta Redy zaprasza do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o wolontariacie.

Projekt uchwały

Uwagi dotyczące projektu ww. uchwały prosimy wysyłać na adres: alicja.bartkowska@reda.pl do dnia 28 października 2014 r. do godziny 15.30.

Formularz konsultacyjny

Osobą upoważniona do kontaktu – Alicja Bartkowska Referat Oświaty i Spraw Społecznych tel. 58 738-60-66.

Skip to content