Zaznacz stronę

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

31-01-2014 | Aktualności

Informujemy, że Burmistrz Miasta Redy ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Miasta Redy w 2014 roku.

Załączniki:

Skip to content