Zaznacz stronę

KOMUNIKATY DLA MIESZKAŃCÓW

10-01-2014 | Aktualności

PAMIĘTAJ, że w dniu 15 marca 2014 roku MIJA TERMIN zapłaty I raty podatku od nieruchomości – na  konto indywidualne  w Banku Millenium !!!

 

 

 ZAPŁAĆ OPŁATĘ  OD POSIADANIA PSA

Przypominamy, że w terminie do 30 kwietnia 2014 roku należy dokonać opłaty od posiadania psa. Wysokość stawki opłaty od każdego psa wynosi 72,00  zł rocznie.

Opłatę należy wpłacić z góry bez wezwania na konto Urzędu Miasta Redy

MILLENIUM BANK S.A. 61 1160 2202 0000 0002 5073 7431.

W przypadku, gdy nabyto  psa po dniu 30 kwietnia danego roku, opłatę należy uiścić  w ciągu 14 dni do dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty
w ciągu roku podatkowego, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.

Rejestr właścicieli psów z terenu miasta Redy prowadzi Urząd Miasta Redy.

Wszystkie zmiany dotyczące stanu posiadania psa należy zgłaszać pisemnie w Referacie Finansowym
w  pokoju  nr 8.

ZWOLNIENIA  z opłaty od psa również zgłoś  w Urzędzie Miasta w Redzie

  1. osoby  w wieku powyżej 65 roku życia  prowadzące  samodzielnie gospodarstwo domowe –
    z tytułu posiadania 1 psa
  2. podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych –z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów
  3. osoby niepełnosprawne:

a)      o znacznym stopniu niepełnosprawności (kserokopia  orzeczenia) – z tytułu posiadania jednego psa

b)      posiadające psa asystującego

  1. dyplomaci
Skip to content