Zaznacz stronę

Informacja MOPS Reda do mieszkańców dot. osób bezdomnych

24-01-2014 | Aktualności

             Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie w  związku z ujemnymi temperaturami powietrza zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców miasta o szczególnie uaktywnienie i natychmiastowe reakcje dotyczące osób bezdomnych, niepełnosprawnych i starszych żyjących samotnie. Ponieważ okres zimowy stanowi zagrożenie szczególnie dla osób bezdomnych niezbędna jest współpraca wszystkich służb samorządowych, ale również mieszkańców, aby udzielona pomoc była najbardziej skuteczna.

         Dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie zwraca się z prośbą o informowanie o miejscach pobytu osób bezdomnych i konieczności udzielenia pomocy. Informacje o osobach  bezdomnych  przebywających  w miejscach niemieszkalnych należy przekazać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (58) 678-58-65, (58) 678 74 -87, (58)572 23-87, a po godzinach pracy tut. ośrodka, w dni świąteczne i wolne od pracy do Komisariatu Policji w Redzie, ul. Łąkowa 61(tel. 58 678-30-97).

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

Małgorzata Klebba

Skip to content