Zaznacz stronę

Informacja o lokalu użytkowym przeznaczonym do wynajmu

25-07-2014 | Aktualności

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA REDY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst w Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, na okres 21 dni, wykaz lokalu użytkowego.

Lokal przeznaczony do wynajmu na okres do 3 lat: o pow. 14 m2, położony w budynku byłego Młyna, który jest położony w Redzie przy ul. Puckiej 9a, z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową, sprzedaż i naprawa galanterii obuwniczej.

Informacji o powyższym udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, pokój nr 203. Telefon (58) 678 – 80 – 13 lub 678 – 80 -14.

Skip to content