Zaznacz stronę

Informacja dotycząca przekazywana dodatkowych odpadów

28-01-2014 | Aktualności

Burmistrz Miasta w Redzie informuje, iż

  • odpady zielone o kodzie 20 02 01 – w każdej ilości,
  • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, (odpady oznaczone kodem 17 01 01) – w ilości do 2 t w roku na jedno gospodarstwo domowe,
  • odpady wielkogabarytowe oznaczone kodem 20 03 07,
  • zużyte opony o kodzie 16 01 03 w ilości do 4 szt. w roku na jedno gospodarstwo domowe.

Mieszkańcy Redy mogą przekazywać na wysypisko w Łężycach Al. Parku Krajobrazowego 99 w czasie pracy wysypiska

pon. – piątek 8:00 – 18:00,

sobota 8:00 – 15:00.

 ODPADY PRZYJMOWANE SĄ BEZ  ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT.

Skip to content