Zaznacz stronę

Gorący popiół i żużel oraz mokre odpady

23-01-2014 | Aktualne informacje o odpadach

W związku z przypadkami wyrzucania do pojemników na odpady komunalne gorącego popiołu i żużlu przypomina się, iż zgodnie z § 14 Uchwały Nr XXXII/368/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Reda „zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne gorącego popiółu i żużlu”.  Informuje się , że nie należy także umieszczać  (w okresie mrozów) mokrych odpadów w pojemnikach co może skutkować ich przymarznięciem do ścianek.

Obowiązek utrzymania w należytym stanie i czystości i spoczywa również na właścicielach nieruchomości.

Skip to content