Zaznacz stronę

XXXVII sesja Rady Miejskiej

23-08-2013 | Aktualności

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie informuje, że dnia 28 sierpnia 2013 r. (środa) o godz.16.00 w sali reprezentacyjnej Urzędu Miasta w Redzie odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (Nr 34,35,36).

5.Projekt uchwały w sprawie włączenia nowopowstałych ulic do obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Reda  /DRUK NR  1/.

6.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/400/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom, przedszkolom i oddziałom przedszkolnym przy szkołach podstawowych, zespołom wychowania przedszkolnego i punktom przedszkolnym z terenu Gminy Miasto Reda  / DRUK NR 2/.

7.Projekt uchwały  w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej na terenie miasta Redy /DRUK NR 3/.

8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Redy / DRUK NR 4/.

9. Projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejski Dom Kultury w Redzie /DRUK NR 5/.

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Redzie i uchwalenia statutu / DRUK NR 6/.

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/295/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Budżetu Miasta na 2013 rok /DRUK NR 7/.

12.Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXVII/296/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 grudnia  2012 roku w sprawie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 8/.

13. Informacja Burmistrza Miasta – interpelacje.

14.Interpelacje Radnych.

15.Wolne wnioski radnych i publiczności.

 16. Zamknięcie obrad.

Skip to content