Zaznacz stronę

XXXII sesja Rady Miejskiej w Redzie

10-07-2013 | Ogłoszenia / Obwieszczenia

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie informuje, że dnia 15 lipca 2013 r. (poniedziałek) o godz.16.00 w sali reprezentacyjnej Urzędu Miasta w Redzie odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Redy /DRUK NR 1/.
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy /DRUK NR 2/.
5. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVII/295/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Budżetu Miasta na 2013 rok
/DRUK NR 3/.
6. Projekt uchwały w sprawie zamiany uchwały Nr XXVII/296/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 4/.
7. Projekt uchwały w sprawie przystanków komunikacyjnych w Mieście Reda, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem jest Gmina Miasto Reda.
/DRUK NR 5/.
8. Informacja Burmistrza Miasta.
9. Interpelacje Radnych.
10.Wolne wnioski Radnych i publiczności.
11. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594) pracodawca ma obowiązek zwolnić radnego od wykonywania pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy

Skip to content