Zaznacz stronę

Nieruchomości na sprzedaż

07-06-2013 | Aktualności, Ogłoszenia / Obwieszczenia, Przetargi

B U R M I S T R Z  M I A S T A  R E D Y

OGŁASZA DRUGIE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność
Gminy Miasta Redy położonych w Redzie w obrębie 2 w rejonie ulicy Polnej

I. nieruchomość położona przy ul. Polnej, łącznego obszaru 0,0736 ha, oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek: 180/37 obszaru 0,0044 ha, wpisana w księdze wieczystej Kw 29558, 1361/6 obszaru 0,0014 ha, wpisana w księdze wieczystej 68894 oraz 1364/6 obszaru 0,0596 ha i 171/35 obszaru 0,0082 ha wpisanych w księdze wieczystej Kw 5792

II. nieruchomość położona przy ul. Łopianowej, łącznego obszaru 0,0670 ha, oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek: 1364/12 obszaru 0,0324 ha, wpisana w księdze wieczystej Kw 5792 oraz 1361/10 obszaru 0,0245 ha i 1362/10 obszaru 0,0101 ha wpisanych w księdze wieczystej Kw 68894

czytaj całość→

Skip to content