DZ. URZ. WOJ. 2017.3573 Ogłoszony: 17.10.2017

Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

– rodzaj aktu: Uchwała
– numer aktu: XXXV/352/2017
– organ wydający Rada Miejska w Redzie
– data aktu: 2017-09-20
– tytuł aktu: o zmianie regulaminu korzystania z cmentarzy będących w administracji Urzędu Miasta Redy na terenie Miasta Redy

Miejsce ogłoszenia:

– Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– Rocznik: 2017
– Pozycja: 3573
– Data ogłoszenia: 17 października 2017
– jednolity identyfikator aktu http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3573

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

Informacja niniejsza została wygenerowana automatycznie przez system informatyczny Redakcji Dziennika.
Czas wygenerowania informacji: 2017-10-18 09:29:30
Identyfikator informacji: 0