WYKAZ GN.5.2020

Załącznik do Zarządzenia nr GN.5.2020 Burmistrza  Miasta Redy z dnia 24 czerwca 2020r.

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność

Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do sprzedaży.

Nowości

WYKAZ GN.8.2020 WYKAZ GN.8.2020
WYKAZ GN.7.2020 WYKAZ GN.7.2020
WYKAZ GN.6.2020 WYKAZ GN.6.2020