UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O NAGRODY I WYRÓŻNIENIA BURMISTRZA MIASTA REDY

Burmistrz Miasta Redy informuje, iż wnioski o nagrody lub wyróżnienia Burmistrza Miasta Redy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej w 2019 r. należy składać  w Biurze Obsługi Interesanta  Urzędu Miasta w Redzie w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.

Wniosek można pobrać tutaj lub w Urzędzie Miasta w Redzie (pokój nr 204).

Nowości

Remont skateparku
Remont skateparku