OGŁOSZENIE – nabór kandydatów do komisji konkursowych

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

DO OCENY OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTO REDA W ROKU 2020

Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nowości

Remont skateparku
Remont skateparku