Odszedł Ksiądz Kanonik Franciszek Lisiński

Odszedł Ksiądz Kanonik Franciszek Lisiński

Żegnamy Księdza  Kanonika Franciszka Lisińskiego,

długoletniego  Wikariusza Parafii WNMP i św. Katarzyny Aleksandryjskiej,

katechetę i  spowiednika wielu pokoleń Redzian,

kapelana, opiekuna i honorowego członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie,

odznaczonego medalem „Zasłużonego dla Miasta Redy”.

Na ręce Rodziny i obecnego Proboszcza Parafii składamy najgłębsze wyrazy współczucia  i żalu.

Łączymy się w smutku, bólu i modlitwie.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.

Niech na zawsze pozostanie w naszych sercach i w naszej pamięci.

  

Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Okrój

wraz z Radnymi

Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński

oraz  mieszkańcy Redy

Odszedł Ksiądz Kanonik Franciszek Lisińskifot. Michał Kaczmarek

Nowości

Remont skateparku
Remont skateparku