NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

31 grudnia 2019 r. w redzkich szkołach podstawowych zakończono realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3”, na który Gmina Miasto Reda w lat w latach 2017 – 2019 otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 60 000 zł. Warunkiem otrzymania ww. wsparcia było zapewnienie finansowego wkładu własnego, który wyniósł 15 000 zł.

Z przyznanych środków finansowych skorzystały wszystkie biblioteki szkolne, do których trafiło łącznie 3 665 nowych książek, przede wszystkim lektur i nowości wydawniczych.

Ponadto w szkołach, w ramach programu, zrealizowano szereg przedsięwzięć popularyzujących czytelnictwo, m. in. wspólne czytanie, wystawy księgozbioru, konkursy, lekcje biblioteczne, projekty edukacyjne.

Nowości

WYKAZ GN.8.2020 WYKAZ GN.8.2020
WYKAZ GN.7.2020 WYKAZ GN.7.2020
WYKAZ GN.6.2020 WYKAZ GN.6.2020