KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Dla organizacji pozarządowych, którym – w ramach otwartego konkursu ofert, rozstrzygniętego w dniu 11 lutego 2020 roku – przyznano dotacje na realizację zadań publicznych.

W związku zaistniałą sytuacją  zagrożenia epidemią koronawirusa i – tym samym –  brakiem możliwości realizacji zadań, dopuszczamy zmianę zawartych umów. Propozycje zapisów zmian do aneksu prosimy przesyłać na adres:  szkolnictwo@reda.pl.

 

Nowości

WYKAZ GN.8.2020 WYKAZ GN.8.2020
WYKAZ GN.7.2020 WYKAZ GN.7.2020
WYKAZ GN.6.2020 WYKAZ GN.6.2020