Zmiany w bezpłatnym oddawaniu odpadów do Łężyc

Od 1 stycznia 2019 roku zmienia się sposób nieodpłatnego oddawania odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczącego się w Eko-Dolinie w Łężycach przy Alei Parku Krajobrazowego 99.

Każdy mieszkaniec Redy przed zamiarem oddania odpadów do Łężyc zobowiązany jest posiadać oświadczenie z Urzędu Miasta o figurowaniu w systemie opłat za odpady komunalne.

W celu uzyskania bezpłatnego oświadczenia należy zgłosić się do Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (pokój nr 120). Mieszkańcy budynków wielorodzinnych powinni udostępnić do wglądu rozliczenie czynszu z wyliczeniem opłaty za śmieci.

 

Nowości

WYKAZ GN.12.2019 WYKAZ GN.12.2019
WYKAZ GN.13.2019 WYKAZ GN.13.2019
WYKAZ GN.11.2019 WYKAZ GN.11.2019
KOMUNIKAT KOMUNIKAT
STRAJK W SZKOŁACH STRAJK W SZKOŁACH
WYKAZ – GN.9.2019 WYKAZ – GN.9.2019
WYKAZ – GN.8.2019 WYKAZ – GN.8.2019