Uwaga użytkownicy MEVO!

Pragniemy zwrócić uwagę użytkownikom Systemu Roweru Metropolitalnego na zapis regulaminu, który w Rozdziale IV Odpowiedzialność/Zobowiązanie, ust. 10 mówi, że:

„Użytkownikom zabrania się przewozu Rowerów MEVO samochodem, tramwajem wodnym lub innymi środkami transportu publicznego”.

Użytkownicy Systemu Roweru Metropolitalnego powinni zapoznać się z treścią Regulaminu ze względu na odpowiedzialność materialną wynikającą z Umowy Klienta z Operatorem. Urząd Miasta nie ma wpływu na decyzje Operatora w stosunku do Klienta, czyli osoby korzystającej z Roweru MEVO.

 

Nowości

WYKAZ GN.12.2019 WYKAZ GN.12.2019
WYKAZ GN.13.2019 WYKAZ GN.13.2019
WYKAZ GN.11.2019 WYKAZ GN.11.2019
KOMUNIKAT KOMUNIKAT
STRAJK W SZKOŁACH STRAJK W SZKOŁACH
WYKAZ – GN.9.2019 WYKAZ – GN.9.2019
WYKAZ – GN.8.2019 WYKAZ – GN.8.2019