STYPENDIA BURMISTRZA MIASTA REDY – UCZNIOWIE

Miejska Komisja Stypendialna przyznała jednorazowe stypendia za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne uczniom zamieszkałym w Redzie. Uroczyste wręczenie stypendiów nastąpi w dniu  10 października 2019 r. o godzinie 16.00 w auli Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie przy ul. Łąkowej 36/38

Stypendia – lista

Nowości

WYKAZ GN.34.2019 WYKAZ GN.34.2019
Redzianie! Do urn! Redzianie! Do urn!
WYKAZ GN.33.2019 WYKAZ GN.33.2019