Spotkanie Redzkiej Rady Seniorów

5 listopada, w sali obrad Rady Miejskiej w Redzie spotkała się Redzka Rada Seniorów. Było to spotkanie robocze, poświęcone bieżącej działalności Rady, z udziałem Burmistrza Miasta Redy i jego zastępców. Na spotkanie została też zaproszona publiczność.

Redzka Rada Seniorów prosi aby wszelka korespondencja, uwagi i pomysły co do jej działalności trafiała przez Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta w Redzie. Wszelkie wnioski i pisma z podanym kontaktem do osoby piszącej prosimy pozostawiać w kopercie z dopiskiem „Redzka Rada Seniorów”.

 

 

Nowości